تبلیغات
زنـگ حقـوق - تعریف جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

تعریف جرایم علیه امنیت:

حقوقدانان جرایم علیه امنیت را به دو دسته ی ذیل تقسیم کرده اند:

دسته ی اول : جرایـم علیـه امنیـت داخلـی

دسته ی دوم : جرایـم علیـه امنیـت خارجـی

-در تعریف جرایم علیه امنیت داخلی گفته شده : اعمال مجرمانه ای است که ارتکاب آنها باعث ایجاد هرج و مرج و اغتشاش در نظم داخلی یک کشور می شود.مثل تحریک مردم به درگیری با یکدیگر،تخریب موسسات عمومی،بمب گذاری در اماکن عمومی و ... .

-جرایم عیله امنیت خارجی هم اعمال مجرمانه ای است که ارتکاب آنها باعث اخلال در نظم بین المللی یا به تعبیر دیگر باعث خدشه به استقلال و تمامیت ارضی یک کشور می شود.مثل جاسوسی به نفع اجانب،توافق با دشمن جهت تصرف بخشی از خاک کشور و ... .

 وجه تمایز جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی:

در خصوص وجه تمایز یا تفاوت جرایم علیه امنیت داخلی و جرایم علیه امنیت خارجی گفته شده دسته ی اول صرفاً باعث اخلال در نظم داخلی کشور شده و به تمامیت ارضی کشور خدشه ای وارد نمی کند اما جرایم دسته ی دوم باعث خدشه به استقلال و تمامیت ارضی یک کشور می شوند.

در مقررات قانونی ما تا قبل از قانون فعلی،جرایم علیه امنیت،به ترتیب مذکور در بالا به دو دسته تقسیم شده بود.اما اقدامی که قانونگذار در سال 1375 انجام داد این بود که دو دسته ی مذکور را در هم ادغام و مفهوم واحدی تحت عنوان "جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی" به وجود آورد.

اما سوالی که در اینجا به ذهن متبادر می شود این است که علت این عمل قانونگذار چیست؟

این اقدام به این دلیل انجام شد که گفته شده مقوله ی امنیت،یک مقوله و یک مفهوم واحد است و قابل تفکیک به امنیت داخلی و خارجی نیست.لذا نمی توان با قاطعیت گفت هر عملی که باعث اخلال در امنیت داخلی شود،خدشه ای به تمامیت ارضی وارد نمی کند و در مقابل هم نمی توان گفت تنها برخی از جرایم باعث به خطر افتادن تمامیت ارضی یک کشور می شوند.به همین دلیل قانونگذار ما جرایم علیه امنیت را از حالت قبلی تفکیک و عنوان واحدی به آن اختصاص داده.

 

 تعریف جرایم عیله آسایش عمومی:

جرایم علیه آسایش عمومی اعمال مجرمانه ای است که ارتکاب آنها باعث بر هم خوردن آرامش و آسایش یک جامعه می شود و بر خلاف مصالح عمومی یک جامعه است.مثل جعل،تزویر و تقلب در مسکوکات رایج یک کشور،غصب عناوین دولتی،تمرد در مقابل مامورین و ... .

تا قبل از سال 1375،در قانون مجازات عمومی و قانون تعزیرات سال 1362،عنوان مستقلی به نام جرایم علیه آسایش عمومی وجود داشت.اما قانونگذار در سال 1375این عنوان را حذف و تحت نام مستقلی به اینگونه از جرایم اشاره کرد.اما چرا قانونگذار این اقدام را انجام داد؟

زیرا ارتکاب هر جرمی باعث بر هم خوردن آسایش یک جامعه می شود و این خصیصه ی ذاتی تمام جرایم است.همانطور که جعل یک سند دولتی می تواند باعث بر هم خوردن آسایش یک جامـعه شود، یک قتل یا سرقت و یا کلاهبرداری هم می تواند این نتیجه را به دنبال داشته باشد.

اما آیا این اقدام قانونگذار قابل توجیه است و آیا نمی شود ویژگی خاصی برا ی جرایم علیه آسایش عمومی پیدا کرد که جدا از جرایم دیگر باشد؟

در پاسخ باید اذعان داشت که اقدام قانونگذار تا حدودی قابل دفاع می باشد.اما در جرایمی مثل جعل و تزویر،می بینیم کسی که جرم مستقیماً علیه وی انجام می شود جامعه است و چه بسا فرد خاصی متضرر نشود.به عنوان مثال جعل گواهینامه یا شناسنامه باعث ضرر به شخص خاصــــی نمی شود اما باعث بی اعتمادی مردم نسبت به اسناد دولتی می گردد.

اما سایر جرایم مثل قتل و سرقت و... به هیچ وجه چنین نتیجه ای ندارد.یعنی بدواً جرم علیه فرد خاصی ارتکاب می یابد و متضرر از جرم فرد خاصی است و نتیجه ی بعدی ارتکاب جرم،بر هم خوردن آسایش جامعه است.بنابراین می توان گفت جرایم علیه آسایش عمومی؛مفهوماً جرایمی هستند که ارتکاب آنها می تواند مستقیماً باعث بر هم زدن آسایش عمومی شود.
طبقه بندی: حقوق جزا، 

تاریخ : یکشنبه 15 اسفند 1389 | ساعت 12 و 06 دقیقه و 53 ثانیه | نویسنده : علی كریمی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.